Công ty Khánh Giang đã mạnh dạn trang bị một đội tàu đa dạng, thiết bị nạo vét và thi công đất.Chúng tôi cũng trang bị từng thiết bị riêng biệt để đáp ứng tất cả yêu cầu của bất kỳ dự án nạo vét và cải tạo ở Việt Nam.
© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com