Gói Thầu 6B : dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
 
Mô Tả :

Thuộc công trình nạo vét luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu tại Trà Vinh, một trong những công trình cấp quốc gia

Gói Thầu 6B: Nạo vét luồng tàu và công trình bảo vệ bờ đoạn kênh Tất (km3+628 - Km8+175) thuộc dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Thông số kỹ thuật:

Khối lượng nạo vét 6.880.654 m3


 
 
 
 
 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com