Công trình khôi phục và nâng cấp Đê cửa sông Tả - Hữa Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng ( gói 2 )

 
Mô Tả :

Nằm trong gói thầu số 2 của dự án Khôi Phục và Nâng Cấp Đê Cửa Sông Tả - Hữa Cù Lap Dung Tỉnh Sóc Trăng ở giai đoạn 1 phần Đất bao gồm : Đào vét kênh lấy đất đắp đê, bờ phụ đường và đập. Trải đá cấp phối mặt Đê dày 20cm - Đóng cừ gia cố mái đập và thân đê.

Thông Số Kỹ Thuật

Cao Trình Đỉnh Đê (B mặt đê) Z = 3,2

Chiều Rộng đỉnh đê (Đỉnh đê) b = 3

Hệ số mái : 1.2 m

Đào đất đắp đê, đập , bờ phụ và lề đường :    332.678 m3

San đầm thân đê, đập:                                 42.852 m3

Đất đắp đập , bờ phụ và lề đường :          332.678 m3

Vị Trí :

Cửa Sông Tả - Hữa Cù Lap Dung ,Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com