Thông số kỹ thuật

Tổng chiều dài : 55-65 m

Kích thước boong: 65 m x 13.5 m x 4 m

Dung tích gầu tiêu chuẩn 12 m3

Chiều sâu đào : 20 m

 

 

 

 

 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com