Thông số kỹ thuật

Tổng chiều dài : 55-65 m

Kích thước boong: 65 m x 13.5 m x 4 m

Tổng mã lực : 900 HP

Sức chứa : 1600 – 1800 m3

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com