Thông số vận hành

Trọng lượng hoạt động : 21 000 Kg

Chiều sâu đào : 6 700 mm

Chiều cao đổ tải : 4 050 mm

Tần vương xa nhất : 3 000 – 14 000 mm

Thông số kỹ thuật

Kích thước : 4x 6 x 9.5 m

Dung tích gầu tiêu chuẩn

Tổng chiều dài : 55-65 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com