Dự án phát triển cơ sở hạ tầng ĐBSCL, Nguyễn Văn Tiếp

Tiểu dự án nạo vét kênh Nguyễn Văn Tiếp nằm trong dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thong ĐBSCL.Trong giai đoạn 1 của dự án sẽ thực hiện nạo vét mở rộng 63.5 Km tuyến kênh Nguyễn Văn Tiếp ( tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp ), xây dựng bảo vệ bờ, đường dân sinh.

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com