DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, NGUYỄN VĂN TIẾP

Chủ đầu tư : Ban quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Nam ( PMU-SIW )

Tiểu dự án nạo vét kênh Nguyễn Văn Tiếp nằm trong dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thong ĐBSCL.Trong giai đoạn 1 của dự án sẽ thực hiện nạo vét mở rộng 63.5 Km tuyến kênh Nguyễn Văn Tiếp ( tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp ), xây dựng bảo vệ bờ, đường dân sinh.

Chiều dài nạo vét : 30 Km

Khối lượng nạo vét : 1.083.373 m3

Bảo vệ bờ : 400 m

Đường dân sinh : 1.750 m 

 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com