Công trình Tưới Phan Rí - Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
 
Mô Tả :

Thuộc công trình cải tạo và xây mới hệ thống thủy lợi nhằm phụ vụ nông nghiệp cho vùng Phan Rí, Phan Thiết, với nguồn vốn ODA Nhật. Bao gồm : đào kênh, xây lắp BTCT đáy và mái kênh, làm trần , cống lấy nước , cống qua đường.

Thông số kỹ thuật:

(đang cập nhật)

Vị Trí :

Tưới Phan Rí - Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com