Công trình thi công kênh Hà Giang tỉnh Kiên Giang

 

Mô Tả :

Thuộc gói thầu số 2 thuộc công trình Kênh Hà Giang. Thi Công Kênh Hà Giang (đoạn K9+025 ÷ K11+000) bằng tàu hút, sử dụng đất hút làm đường giao thông và đường dân cư.

Thông số kỹ thuật

Khối lượng bằng tàu hút bùn : 122,000 m3

Vị Trí :

Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang.

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com