Công trình san nền cụm dân cư vượt lũ huyện Tân Hưng tỉnh Long An


Mô Tả :

Nạo vét kênh bằng tàu hút bùn , sử dụng đất nạo vét tạo mặt bằng và nền cho 3 cụm dân cư vượt lũ :Xã Vĩnh Châu A , Vĩnh Lợi và và Vĩnh Đại , huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An. Bao gồm nạo vét bằng xáng thổi, lấy đất làm nên cho các cụm dân cư vựơt lũ

Thông Số Kỹ Thuật

Diện tích san lấp : 159,722 m2

khối lượng : 320,000 m3

Vị Trí :

Xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại và Vĩnh Châu A, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Long An

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com