Công trình san lấp tạo mặt bằng Nhà Máy Điện Khí Đạm Cà Mau

Mô Tả :

Thuộc gói thầu 7.1 nhằm san Lấp tạo mặt bằng nhà máy Điện Khí Đạm và thi công đường vào nhà máy thuộc dự án cụn Khí -Điện - Đạm tỉnh Cà Mau.

Thông Số Kỹ Thuật

Diện tích san lấp : 20.88 Ha

Khối lượng san lấp : 1.1 triệu m3

Vị Trí :

Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com