Công trình san lấp mặt bằng khu dân cư các xã Tân Thạnh, Bình Tấn (Thanh Bình) và Phương Thịnh (Cao Lãnh)
 
Mô Tả :

Thuộc gói thầu số 12 dự án san lấp mặt bằng khu dân cư các xã Tân Thạnh, Bình Tấn (Thanh Bình) và Phương Thịnh (Cao Lãnh)


Vị Trí :

Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
.

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com