Công trình Quản Lộ - Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng

Mô Tả :

Là 1 trong những tiểu dự án thuộc dự án phát triển thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long

Số Liệu Kỹ Thuật

Đắp đê bao : 175 300 m3

Vị Trí :

Phụng Hiệp,Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com