Công trình nạo vét luồng biển Chu Lai, Quảng Nam


Mô Tả :

Một phần trong kế hoạch xây dưng cơ sở hạ tầng của toàn Khu Kinh Tế Mở Chu Lai. Giai đoạn 1 của công trình nâng cấp luồng hàng hải vận chuyển hàng hóa từ cảng Kỳ Hà vào Khu Công Nghiệp Tam Hiệp , đồng thời tận dụng khối lượng nạo vét để san lấp Khu Công Nghiệp Tam Hiệp

Số Liệu

Chiều dài luồng      4 km

Khối lựơng nạo vét : 3,2 triệu m3

Vị Trí :

Huyện Núi Thanh , Quảng Nam , Việt Nam

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com