Công trình nạo vét kênh Phước Xuyên - Hai Tám, Tỉnh Long An

Mô Tả :

Nạo vét kênh Phước Xuyên - Hai tám bằng tàu hút bùn, sử dụng đất đào kênh đổ vào Khu dân cư Xã Tân Phước ; làm đường giao thông nông thôn, nền dân cư , đất dân cư, đất trường học, trạm xá.

Thông Số Kỹ Thuật

Chiều Rộng đáy kênh : B = 32 m

Chiều dài luồng : 5 km

Khối lượng nạo vét bằng tàu hút bùn : 597.289 m3

Khối lượng thi công bằng cơ giới bộ : 257.614 m3

Vị Trí :

Kênh Phứớc Xuyên, Hai Tám, Tỉnh Long An

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com