Công trình khôi phục và nâng cấp Đê cửa sông Tả - Hữa Cù Lao Dung Tỉnh Sóc Trăng(gói số 8)

Mô Tả :

Nằm trong gói thầu  dự án Khôi Phục và Nâng Cấp Đê Cửa Sông Tả - Hữa Cù Lap Dung Tỉnh Sóc Trăng ở giai đoạn 1 phần Đất đợt 2 (đoạn Hữu 4).

Thông Số Kỹ Thuật

Khối lượng bằng cơ giới bộ : 112,000 m3

Vị Trí :

Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com