Công trình khôi phục và nâng cấp Đê biển Tây tỉnh Cà Mau
 
Mô Tả :

Thuộc gói thầu số 04 (đoạn từ K24+900 ÷ K34+400 và K45 ÷ K55+254) nhằm khôi phục và Nâng cấp đê biển Tây và luồng hàng hải vận chuyển hàng hóa vào biển Tây nhằm tăng sức bảo vệ của đê của toàn khu và tạo động lực phát triễn kinh tế , xã hội cho cả tỉnh.

Vị Trí :

xã Khánh Lâm, Khánh Tiến huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, Việt Nam

 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com