Công trình hoàn thiện đê bao Mỹ Thanh - Phú Hữu, Tỉnh Sóc Trăng
 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com