Công trình hoàn thiện đê bao Mỹ Thanh - Phú Hữu, Tỉnh Sóc Trăng
 
Mô Tả :

Nhằm hoàn thiện đê bao Mỹ Thanh - Phú Hữu Tỉnh Sóc Trăng nhằm tăng sức bảo vệ đê cho dân cư của vùng : tạo thân đê, bơm cát lòng đê kết hợp làm đường giao thông nông thôn. Bao gồm đắp đê bằng cát nền , có lớp áo hai bên bằng đất và xây lắp cống ngầm dưới đê

Thông Số Kỹ Thuật

Đắp đất cống: 233 560 m3

Đắp đất đê : 58 470 m3

Đắp cát đê : 40 302 m3

Vị Trí :

Huyện Mỹ Xuyên, Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com