Công trình Đê bao cồn Phong Nẫm Huyện Kế Sách , Sóc Trăng

 
Mô Tả :

Là gói thầu được triển khai trong giai đoạn 1 công trình bao cồn Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhằm xây dựng Đê bao cồn Phong Nẫm trong việc phòng chống lụt bão tại lưu vực này của tỉnh Sóc Trang, tạo sự an toàn và an sinh của cư trong vùng

Số Liệu

Đào đất đắp đê : 286 730 m3

Vị Trí :

Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng

 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com