Công trình đắp nền dân cư đoạn cuối kênh Vĩnh Tế, tỉnh Kiên Giang© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com